VTA systémové produkty

Řešení šitá na míru k optimalizaci provozu čistíren odpadních vod a k odstraňování zápachu v kanalizaci. VTA nabízí vysoce účinné, biologicky plně snášenlivé produkty pro čištění odpadních vod a ošetření kalů (také s nanotechnologií) a také odbornou analytiku a poradenství.

VTA Technologie

Progresivní technika pro maximální hospodárnost a efektivní využití energie v ČOV. Patentovaná technologie dezintegrace kalů pomocí ultrazvuku redukuje množství kalů k likvidaci a zvyšuje výrobu bioplynu. Mikroturbína vyrábí z tohoto plynu ekologickým způsobem elektřinu a teplo.

VTA Solar Systems

Sluneční energie pro chladné počtáře. Fotovoltaické panely od VTA Solar Systems přemění sluneční energii v elektrický proud – účinně, spolehlivě a neuvěřitelně ekonomicky.

Eurodos Dávkovací technika

Dávkovací a rozpouštěcí stanice na flokulanty s nejmodernější technikou. Zařízení Eurodos Vás přesvědčí pokrokovou technologií, přesností, hospodárností a provozní spolehlivostí.
www.eurodos.at