VTA - spirála úspěchu


VTA: zkratka „Verfahrenstechnische Abwasseraufbereitung“ znamená zpracování odpadních vod řízením technologického procesu. Označuje mezinárodně úspěšnou rakouskou firmu, která svými pokrokovými a promyšleně sestavenými produkty nastavuje vysokou laťku v oboru čištění odpadních vod. Nosnými myšlenkami jsou pro nás ochrana životního prostředí a hospodárnost.
Skupina VTA s pobočkami v Německu, České republice a Švýcarsku zaměstnává na 130 zaměstnanců, z toho 45 v sídle firmy v Rottenbachu (Horní Rakousy)

Na odbornou úroveň VTA spoléhá více než 1000 provozovatelů komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod, a to nejen v Evropě. K dispozici je jim tým kvalifikovaných odborníků z oboru chemie a biologie. Hlavními trhy jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, země Beneluxu, Itálie, Francie a Portugalsko, dále Polsko, Rumunsko, Řecko, Turecko, Alžírsko, Spojené arabské emiráty a Korejská republika.

S divizí „Solar Systems“ slaví VTA úspěchy i v oboru budoucnosti – fotovoltaice.


Koloběh charakterizuje přírodu. Koloběh v uvažování charakterizuje firemní filozofii VTA