Sluneční energie pro chladné počtáře.


Slunce je jako dodavatel elektrické energie nedostižné: sluneční energie je čistá, bezpečná a nevyčerpatelná. Fotovoltaické moduly od VTA Solar Systems přeměňují sluneční energii v elektrický proud – účinně, spolehlivě a hospodárně.

Nabízíme solární moduly na nejvyšší technické úrovni. To znamená:
•    monokrystalické vysoce účinné křemíkové moduly
•    polykrystalické vysoce účinné křemíkové moduly
•    tenkovrstvé moduly