Zde najdete aktuální tiskové zprávy a fotografie a prehled akcí VTA. Krome toho si mužete prolistovat aktuální císlo zákaznického casopisu „Der Laubfrosch“ a vyhledávat príspevky v archivu.

Rosnicka, maskot firmy VTA, je tvor, reagující velmi citlive na negativní vlivy na životní prostredí. Hlavní zásadou VTA je chránit cenný prírodní zdroj - vodu - i pro príští generace cestou optimalizace provozu cistíren odpadních vod s ohledem na ochranu životního prostredí a soucasne hospodárne.