Čistá, levná, nenáročná na údržbu: elektřina z bioplynu


Pomocí zařízení MicroTurbine™ přinesla VTA revoluci do výroby elektřiny a tepla na čistírnách odpadních vod. Progresivní agregát výrobce Capstone otevírá zcela nové možnosti, jak zhodnotit bioplyn nejen ekonomicky, ale také ekologicky.

S možností volby velikosti od 30, 65 a 200 kWel jsou turbíny vhodné do každé čistírny. Nízké náklady na údržbu, extrémně nízké emise spalin i zatížení hlukem a tolerance ke kolísající kvalitě plynu, to jsou rozhodující výhody oproti kogeneračním jednotkám. Turbíny už prokázaly v praxi, jak jsou kompaktní a absolutně spolehlivé.

Mikroturbíny lze snadno začlenit do stávajícího zařízení a mohou být instalovány jak uvnitř tak vně budov.