Biologie umožňuje podívat se do hloubky


Pravidelné mikroskopické analýzy aktivovaného kalu umožňují dodatečnou kontrolu biologické funkce čistírny. Podle počtu a složení mikroorganizmů lze usuzovat na účinnost, poruchy a určité vlastnosti odpadních vod. Touto metodou se například ještě po několika dnech po poruše dají dokázat toxické vlivy. Zkušený tým bioložek VTA dodá precizní diagnózu ke speciálním dotazům, zprávy k průběhu provozních zkoušek či podrobná dobrozdání.