Rychlý. Schopný. A hospodárný.


Nový rozměr v technologii odpadních vod otevírá Nanofloc od VTA, špičkový produkt  na bázi nanotechnologie. Díky rychlému nástupu účinku a razanci předčí Nanofloc všechna dosavadní srážedla, která jsou na trhu. Integrované nanočástice oxidů kovů jsou spřaženy se speciálními organickými nosiči náboje a uvádějí do chodu požadované chemické reakce v ČOV s neuvěřitelnou dynamikou. Tak například vlastnosti aktivovaného kalu se okamžitě viditelně a setrvale zlepšují.

Nanofloc působí nejen úžasně rychle,
ale také ve velmi malých dávkách,
takže jeho nasazení je velmi ekonomické.
Více o Nanoflocu